POPnl is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de stad Amsterdam. POPnl houdt zich als vertegenwoordiger van alle muzikanten in Nederland bezig met provinciaal en gemeentelijk popmuziekbeleid, talentontwikkeling, onderzoek en rapportage. Daarnaast organiseert POPnl evenementen als de Sena Performers POPnl Award en, in opdracht van Buma Cultuur, de Muzikantendag.

POPnl speelt een actieve rol in de ontwikkeling van popmuziek in heel Nederland. De activiteiten van POPnl zijn onder meer:

 • de opzet en uitvoering van diverse trajecten voor talentontwikkeling;
 • het gezamenlijk aanvragen van subsidies;
 • het bieden van een gezamenlijk landelijk platform waarop de winnaars van de provinciale bandwedstrijden zich kunnen presenteren;
 • het onderhouden van een gezamenlijke website;
 • de ontwikkeling van een handleiding voor gemeentelijk popbeleid.


In de jaren zeventig en tachtig richtten (veelal) muzikanten in Nederland vrijwilligersorganisaties op voor amateurpopmuziek: de zogenaamde popcollectieven. Zij zagen het beheer van oefenruimtes en studio's en het verstrekken van informatie aan muzikanten als hun kerntaken.
De diverse popcollectieven in steden verzamelden zich onder de paraplu van een provinciale popkoepel zoals Friesland Pop of Brabant Pop. Uit de behoefte aan verdere samenwerking tussen deze popkoepels is in 2005 POPnl geboren.

POPnl is de gesprekspartner voor iedereen die actief of passief deelneemt aan popmuziek. POPnl speelt een intermediaire rol binnen de landelijke popsector en bemiddelt tussen de overheid en het popcircuit.

POPnl is een samenwerkingsverband van provinciale, regionale poporganisaties met als doel het vergroten van individuele mogelijkheden van talentontwikkelingsorganisaties, het beter kunnen bedienen van de eigen doelgroepen en het bevorderen van het popmuziekbeleid in Nederland.

Tevens streeft POPnl ernaar de publieksparticipatie te stimuleren en de kwaliteit van popvoorzieningen en (amateur)popmuziek te bevorderen.

POPnl houdt zich onder meer bezig met:

 • Gezamenlijke subsidieaanvragen voor talentontwikkelingsprojecten;
 • Landelijk platform voor provinciale, regionale en stedelijke popprijzen (het ontwikkelen van een gezamenlijk landelijk platform waarop de winnaars van de bandwedstrijden zich kunnen presenteren);
 • Gezamenlijke website;
 • Opdrachtgever voor de ontwikkeling van een handleiding voor gemeentelijk popbeleid, getiteld Pop met Beleid (2006). De handleiding werd geschreven door de DSP-groep en subsidiënten waren onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
 • Opdrachtgever van de publicatie Waarde van Pop (2013). Deze uitgave is door de DSP-groep geschreven en focust zich op vier waarden van popmuziek. De uitgave is mede tot stand gekomen in samenwerking met de VNPF en door bijdragen van Sena en Norma.

De activiteiten van de verschillende indivuele popkoepels zijn:

 • organisatie en promotie van competities, festivals en showcases;
 • nieuwsbrieven en brochures: periodieke informatie over popmuziek en gerichte informatie en adviezen;
 • archief: actueel en historisch overzicht van het popaanbod in de provincies;
 • website: actuele informatie over POPnl, promotie van bands, links naar provinciale subsites en andere relevante websites;
 • onderzoek: inventariseren van de popsector ten behoeve van de afnemers;
 • workshops en cursussen: een aanbod van geluidstechnische en zakelijke aspecten van het musiceren.