POP met beleid is handreiking met als belangrijkste doelstelling lokale bestuurders en ambtenaren te voorzien van een helpdesk voor een popmuziekbeleid dat past bij de omvang en ambitie van de eigen gemeente.

Ter ondersteuning van de lokale popsector heeft POPnl in samenwerking met haar leden in Brabant (BraM), Limburg (SPL) en Zuid-Holland (Popunie) de opdracht gegeven tot het schrijven van POP met beleid.

De belangrijkste doelstelling is lokale bestuurders en ambtenaren te voorzien van een helpdesk (handreiking en website) voor een popmuziekbeleid dat past bij de omvang en ambitie van de eigen gemeente.

Er is samengewerkt met lokale overheden (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), vertegenwoordigers van podia en festivals (o.a. VNPF ) en relevante poponderzoekers. Nationale afstemming heeft plaatsgevonden met het ministerie van OCW en het Nationaal Pop Instituut. Naast financiele bijdragen van deze partners zijn er gelden ontvangen van de Stichting Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, negen provincies en vijf gemeenten.

POP met beleid wordt financieel ondersteund door de VNG, OC&W, Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten, Stichting Norma, POPnl en een groot aantal gemeenten en provincies.

POP met beleid bestellen?
De kosten voor POP met beleid zijn € 15,- incl. verzendkosten.
Bedrag dient overgemaakt te worden op rekening van POPnl:

4977671 (ING),
t.n.v. Sichting POPnl te Amsterdam
o.v.v. bestelling POP met beleid.

Na ontvangst van het bedrag wordt de publicatie verstuurd.
Niet kopen maar downloaden? Dat kan door hier te klikken.