Noorderslag panels [jpg]Met 3.900 professionals uit de Europese muziekindustrie, 150 panels, presentaties, keynote speeches en meer dan 300 showcases van het beste Europese talent, vormt Eurosonic Noorderslag ieder jaar het epicentrum van de Europese muziekindustrie. Zoals gebruikelijk wijdt Eurosonic Noorderslag de donderdag van de Conference aan Popbeleid. 


De onderwerpen die aan bod komen:
- Poppodia en -festivals : facts & figures
- Making a Music City  in Central and Eastern Europe
- Nieuwe speelplekken
- Van talentontwikkeling naar de markt


POPPODIA EN -FESTIVALS: FACTS & FIGURES
DO 14 JAN 

DE OOSTERPOORT, B2 - PANEL ROOM
12:00 - 13:00

De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) presenteert de meest actuele cijfers van de Nederlandse poppodia en -festivals. Wat is de stand van zaken? Tevens wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van activiteiten, bezoek, werkgelegenheid, inkomsten en uitgaven. Welke trends kunnen we waarnemen? Aansluitend presenteert Hans Onno van de Berg de resultaten van de zogenoemde conjunctuurenquête. Wat zijn de ontwikkelingen van de afgelopen tijd en wat verwachten de podia en festivals van het komende (half) jaar?

Moderator: Arne Dee

MAKING A MUSIC CITY IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE


DO 14 JAN 
DE OOSTERPOORT, B11 - PANEL ROOM
15:00 - 16:00

Als onderdeel van de focus van Eurosonic Noorderslag dit jaar, Centraal Oost Europa, wordt er in dit panel gekeken naar de rol van steden en politiek in het ondersteunen van artiesten en culturele infrastructuur in de regio. Hoe veranderen steden de manier waarop de muziekindustrie werkt? Hoe worden netwerken verder ontwikkeld zodat het de sector bevordert? Bij dit panel vertellen een aantal vertegenwoordigers van steden meer over de impact en het belang van waar je woont op de ontwikkeling van de muziek en de muziekindustrie.
Dit panel is in het Engels. 


NIEUWE SPEELPLEKKEN


DO 14 JAN 
DE OOSTERPOORT, B4 - PANEL ROOM
15:00 - 16:00

Podia zijn vergroot, verbouwd, geprofessionaliseerd en daarmee ook duurder geworden. In steden ontstaan nieuwe, kleinere speelplekken in vaak tijdelijke onderkomens, geholpen door lage huisvestingkosten, vrijwillige werkzaamheden en veelal gratis entree. Soms puur particulier, vaak ondersteund door de gemeente die graag investeert in het creëren van creatieve broedplaatsen. Zo bezien lijkt het soms heel simpel en goedkoop om het popklimaat in je stad te verbeteren. Maar hoe kunnen gevestigde poppodia en muziekopleidingen een rol spelen in dit nieuwe, veelzijdige muziekklimaat?


VAN TALENTONTWIKKELING NAAR DE MARKT 

DO 14 JAN 
DE OOSTERPOORT, B4 - PANEL ROOM
16:30 - 17:30

De aansluiting tussen clubs die zich met talentontwikkeling bezighouden en de muzikanten die eraan meedoen op de markt is aan het veranderen. Boekers komen vroeger in het spel, publishers melden zich ook vroeg en labels waren eerst heel voorzichtig, maar stappen nu weer wat eerder in. Tegelijkertijd komen podia steeds verder weg te staan. Eurosonic nodigt Popronde, Grote Prijs, POPnl, de opleidingen en productiehuizen uit om de ontwikkelingen te bespreken. Doel is om te kijken waar de grootste problemen liggen, wat zij zelf kunnen doen om te verbeteren en wat er van de sector verwacht mag worden.