Culturele ANBI
GRAP is vanaf 1 januari 2012 door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen als ANBI worden aangewezen, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2012 is POPnl een culturele ANBI.

Om de status culturele ANBI te krijgen moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 extra belastingvoordeel; voor hen geldt een extra giftenaftrek.

Voorbeelden van culturele instellingen
Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, popmuziek en (muziek)theater. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, poppodia, letterenfestivals, filmfestivals, architectuurcentra, presentatie-instellingen en musea.

Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI's een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

ANBI gegevens
Naam: stichting POPnl
KvK nr: 05075064
Bestuurssamenstelling: Dhr. Jan van der Plas (voorzitter), dhr. M Scheijgrond (penningmeester), dhr. S. Nauta (secretaris)
 
Over POPnl
POPnl is een samenwerkingsverband tussen de twaalf provinciale popkoepels en die van de stad Amsterdam. POPnl houdt zich als vertegenwoordiger van alle muzikanten in Nederland bezig met provinciaal en gemeentelijk popmuziekbeleid, talentontwikkeling, onderzoek en rapportage. Daarnaast organiseert POPnl evenementen als de Sena Performers POPnl Award en in opdracht van Buma Cultuur, de Muzikantendag on Tour.

Doelstelling
POPnl speelt een actieve rol in de ontwikkeling van popmuziek in heel Nederland. De activiteiten van POPnl zijn onder meer:
  • de opzet en uitvoering van diverse trajecten voor talentontwikkeling;
  • het gezamenlijk aanvragen van subsidies;
  • het bieden van een gezamenlijk landelijk platform waarop de winnaars van de provinciale bandwedstrijden zich kunnen presenteren;
  • het onderhouden van een gezamenlijke website;
  • de ontwikkeling van een handleiding voor gemeentelijk popbeleid.

 

Download:
POPnl Beleidsplan